ČASTÉ DOTAZY

 

Kdo se může stát uživatelem knihovny?

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba. 

Na jak dlouho si mohu dokumenty půjčit?

Knihy, časopisy si můžete půjčit na 1 měsíc, nebo zažádat o prodloužení (osobně, telefonicky, e-mail).

Co potřebuji k vyřízení čtenářského průkazu?

K vyřízení čtenářského průkazu je třeba platný průkaz totožnosti. U dětí pak souhlas rodičů. Registrace v knihovně je zpoplatněna a platí 12 měsíců.

Musím vrátit všechny dokumenty najednou?

Ne, zbývající výpůjčky Vám prodloužíme, pokud je ovšem nežádá a nebo nemá rezervovaný další čtenář.

Platí můj průkaz i pro ostatní rodinné příslušníky nebo známé?

Ne, průkaz je vystavován na konkrétní jméno a je nepřenosný

Co mám dělat v případě, že potřebuji prodloužit výpůjčky a nemohu se do knihovny dostavit?

O prodloužení můžete zažádat osobně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí internetové stránky Vaše konto.

Můžu si půjčit i takovou knihu, kterou nevlastníte ve vlastním fondu?

Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) lze takovou knihu půjčit.

Co to je MVS?

MVS= meziknihovní výpůjční služba= organizované půjčování knih, časopisů a dalších dokumentů mezi knihovnami. Knihovnám tak umožňuje aby čtenářům poskytla ty materiály, které knihovna ve svých fondech nevlastní.

Lze si rezervovat knihu, jestliže je momentálně půjčena jinému čtenáři?

Ano , za příslušný poplatek .

Co když knihu poškodím, případně ztratím?

V tomto případě knihovnice posoudí jestli ztracenou knihu nahradíte stejným výtiskem ,nebo zaplatíte.

Co je to Vaše čtenářské konto?

Zde získáte aktuální přehled Vašich výpůjček a rezervací. Před zobrazením musíte zadat číslo Vaší průkazky.

př.888 a zadat PIN př.0888, př.22 PIN 0022 PIN je čtyřmístný.Vaše čtenářské konto je zobrazeno v menu - ON-LINE katalog - Další možnosti.

Kontakt

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZBÝŠOV

knihovna.zbysov@tiscali.cz

Městská knihovna
Jiráskova 540
664 11 ZBÝŠOV

Knihovnice: Lenka Svobodová

546 431 320

Vyhledávání

 

© 2009 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZBÝŠOV Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode