HISTORIE A SOUČASNOST KNIHOVNY ZBÝŠOV

 

První knihovnou, která ve Zbýšově fungovala od roku 1855, byla knihovna hornická, zřízená českým šichtmistrem, pozdějším starostou obce a současně autorem první zbýšovské kroniky, Antonínem Honlem částečně i z vlastních prostředků. Knihy zakoupila tehdejší báňská společnost a následně se doplňovaly mimo jiné i z příspěvků čtenářů. Vedení společnosti Láska Boží mělo již v polovině 19. století zájem o připoutání dělníků k závodům a o posilování jejich hrdosti ke stavu havířskému. O to se starali báňští úředníci, ve Zbýšově právě pan A. Honl  Měli tak zásluhu na tom, že se tady ke knize dostali dělníci dříve než ostatní obyvatelstvo. K nejčtenějším autorům té doby patřili např. Sokol-Tůma, J. Š Baar, Zahradník-Brodský, A. Jirásek, Jan Vrba. Četly se knihy typu Rinaldo-Rinaldini, Černý Remeš, Láska mateřská, Deset let za života zahrabán, Katova dcera, Hanička, dcera lesníkova, Nevěsta benátská, Vězeň na Špilberku a hrůzy jeho podzemních žalářů, Paměti rodiny Mydlářů v Praze aj. Mezi ženami byly oblíbené romány „červené knihovny“

Obecní knihovna byla založena v roce 1922. Při revizi knihoven po roce 1940 z ní byla vyřazena veškerá antifašistická a vlastenecká literatura. Sídlila m.j. v budově tehdejší četnické stanice, později byla přestěhována do objektu Základní školy na Masarykově ulici. Jsme rádi, že naši knihovnu navštěvují čtenáři, kteří pamatují i tuto dobu. 

Nové sídlo knihovny bylo vybudováno v roce 1971, rozšířeno bylo při stavbě školní kuchyně a jídelny. Po rekonstrukci objektu v roce 1998 jsou dnes prostory knihovny součástí Městského kulturního centra ve Zbýšově na Jiráskově ulici  Od 1. 1. 1997 je zřizovatelem knihovny Město Zbýšov. V roce 2003 se do naší knihovny dostal také internet, který je od té doby využíván takřka každou generací. Máme radost, když „nečtenář“ navštíví knihovnu právě kvůli tomuto modernímu médiu a potom co se v knihovně takříkajíc „rozkouká“, stane se čtenářem a nadále využívá našich služeb. Snažíme se starat také o nové čtenáře z řad našich nejmenších. Ve spolupráci s mateřskou a základní školou organizujeme seznamovací dopoledne s knihovnou. Rok 2005 byl pro knihovnu zlomový v tom, že začala modernizovat svoje katalogy a postupně přechází na automatizovaný provoz.

Od roku 2009 jsou čtenářům k dispozici internetové stránky knihovny s on - line katalogem. Webové stránky Vám nabízí z pohodlí Vašeho domova informace a dění v knihovně a díky on - line katalogu stav knihovního fondu, Vaše výpůjčky atd.

 

Kontakt

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZBÝŠOV

knihovna.zbysov@tiscali.cz

Městská knihovna
Jiráskova 540
664 11 ZBÝŠOV

Knihovnice: Lenka Svobodová

546 431 320

Vyhledávání

 

© 2009 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZBÝŠOV Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode